Місія

Ми створюємо інноваційний освітній простір для розвитку нового покоління.

Ми прагнемо, щоб учні школи змогли у повній мірі реалізувати свій потенціал в глобальному світі. В основі навчання школи Ранок фізичний, емоційний та інтелектуальний розвиток особистості.
Фізичний розвиток — основи здорового способу життя, подорожі та турпоходи, спортивні секції за вибором, танцювальна студія, заняття з йоги.
Емоційний розвиток — вміння сприймати та розуміти емоції свої й оточуючих, навички продуктивної комунікації,
Інтелектуальний розвиток – критичне мислення, здатність застосовувати ґрунтовні знання й уміння для прийняття рішень, бажання навчатися та розвиватися для майбутніх досягнень у сферах бізнесу, політики, IT, науки, мистецтва й творчості.

Школа «Ранок» спрямована на здатність учнів та учениць протистояти викликам у майбутньому, жити й реалізовуватись у мінливому світі. В основу роботи школи покладено програму «Лідер в мені», завдяки якій у вихованців та вихованок формуватимуться навички високоефективних людей. Ми прагнемо виховати випускників і випускниць, які:

 • вміють адаптуватися до змін;
 • впевнені у собі;
 • беруть на себе відповідальність за власний вибір та вчинки;
 • вміють та прагнуть навчатися протягом життя;
 • мислять рефлексивно, нестандартно, критично;
 • вміють вирішувати проблеми;
 • прагнуть до самореалізації, бачать у своїй справі сенс;
 • вміють працювати в команді, робити внесок у загальну справу;
 • є відповідальними громадянами, які керуються морально-етичними цінностями;
 • поважають права інших, виявляють толерантність та емпатію до оточуючих;
 • живуть у балансі з природою, піклуються про життя та здоров’я.