Що таке дикція? Все, що потрібно знати батькам

У перекладі з латинської мови “дикція” – вимова, манера вимовляти слова. Це чітка і ясна вимова, інакше, чисте і ясне звучання кожного звуку, що виступає основою професійного мовлення логопеда.

“Гарна дикція означає чіткість, ясність вимови слів і фраз, бездоганність звучання кожного голосного і приголосного. Чистота дикції допомагає ораторові й акторові виразно і точно доносити свої думки до слухача. Нечіткість дикції, наявність якого-небудь недоліку (гаркавість, шепелявість і т.п.) відволікають увагу слухачів від змісту промови” (І. П. Козлянінова, І. Ю. Промптова)

    Треба зазначити відмінність у значенні термінів артикуляція і дикція. Дикція, окрім артикуляції, включає у собі ще й нормативність вимови, наголошення, тобто керується законами орфоепії.

    Правильна дикція залежить від правильної артикуляції. Артикуляція є результатом рухливості всіх органів, що беруть участь в процесі вимови звуку. До цих органів належать активні – щелепи, язик і губи, і пасивні: альвеоли (горбки над верхніми зубами), тверде і м’яке піднебіння. При чому, артикуляційні рухи кожного органа мають свою специфіку в творенні звуків.

  Нижня щелепа відіграє в процесі артикуляції дуже важливу роль. Внаслідок опускання нижньої щелепи (за умов, що язик опускається разом з нею) збільшується обсяг ротової порожнини, а це призводить до чіткості вимови звуків, кращого резонування звуку. Долається неприємний ефект говоріння крізь “зціплені зуби”.

      Мало хто замислюється, наскільки важливим інструментом для людини є голос. У процесі спілкування, розмови, дискусії неодмінно відбувається обмін інформацією. І більша частина інформації при щоденному спілкування передається словами, тобто по аудіальному каналу. А у строгому та бідному на жестикуляцію діловому світі процент інформації, яка передається по голосовому каналу, може сягати 90 процентів. Ці факти свідчать наскільки важливо вміти говорити так, щоб співрозмовники вас розуміли без зайвих зусиль.

      Ще в античні часи сформувалася ціла наука риторика, яка вивчає мистецтво красномовства. Існує думка, що не так важливо що людина говорить, як те, як вона це робить. Тому крім самих слів, які говорите варто звернути увагу і на те наскільки чітко та зрозуміло для співрозмовника ви вимовляєте ці слова.

     Навіть найбільший оратор приречений на невдачу своєї промови, якщо його вимова буде незрозуміла слухачам. Дикція, як і кожен набутий навик людини, може змінюватися протягом життя. А це означає, що можна занедбувати своє вміння чітко говорити, а можна його розвивати. Покращивши свою дикцію, ви не тільки станете кращим оратором, але і відчуєте впевненість у собі та підвищите свою самооцінку.

Підготувала 

вчитель-логопед школи Ранок Мануйленко І.І.