Договір оферти

Товариство з обмеженою відповідальністю школа “Ранок” публікує цей Договір, який встановлює порядок користування сервісом по замовленню та сплаті за шкільне харчування, розміщеному на веб ресурсі за адресою https://ranok-school.com/ (далі Сервіс).

Цей Договір є договором приєднання для фізичних осіб (батьків учнів школи “Ранок”) (далі Користувачі), які є покупцями шкільного харчування, наданого мережею кафе “Глаголъ”.

Школа “Ранок” пропонує укласти цей Договір кожному Користувачеві шляхом прийняття наступних його умов, які викладаються тут у стандартній формі, приймаються в цілому і не можуть бути змінені.

  1. Предмет Договору

1.1. Відповідно до цього Договору приєднання школа “Ранок” (далі Виконавець) надає Користувачеві доступ до сервісу, розміщеному на веб ресурсі за адресою https://ranok-school.com/.

Нижче наведені терміни, що використовуються в дійсному Договорі у таких значеннях:

Сервіс — застосунок, що дозволяє обрати меню шкільного харчування на сайті школи “Ранок” та перейти до оплати через платіжну систему Liqpay.

Облікові дані адреса електронної пошти, номер телефону, прізвище, ім’я Користувача та дитини, номер класу, в якому навчається дитина, номер договору про навчання.

2. Порядок організації харчування в школі “Ранок”

2.1. На час дії договору Виконавець надає Користувачеві право доступу до Сервісу виключно для сплати за шкільне харчування.

2.2. Організація харчування в школі “Ранок” здійснюється після внесення Користувачем грошових коштів на рахунок Виконавця на сайті школи.

2.3. Доступ Користувача до Сервісу здійснюється в мережі Інтернет за допомогою введення Користувачем Облікових даних за адресою Сервісу.

  1. Вартість послуг та порядок розрахунків

3.1. Вартість щоденного триразового харчування в школі “Ранок” становить                               100 грн: сніданок 25 грн, обід 55 грн, полуденок 20 грн. Батьки мають можливість обирати кількість прийомів їжі при замовленні в особистому кабінеті на сайті школи на власний розсуд.  

3.2. Витрати, в т. ч. банківська комісія, за перерахування Користувачем грошових коштів згідно даному Договору покладаються на Користувача.

3.3. Датою організації шкільного харчування є дата наступного дня після сплати.

3.4. Сплата шкільного харчування здійснюється до початку майбутнього навчального тижня.

  1. Права й обов’язки Виконавця

4.1. Виконавець зобов’язаний:

4.1.1. Забезпечувати роботу Сервісу, відповідно до цих Умов, цілодобово 7 днів на тиждень,       у т. ч. у вихідні та святкові дні (сервіс повинен бути доступний не менше 90% часу в місяць), за винятком випадків, обумовлених у цьому Договорі.

4.1.2. Надавати Користувачу технічну підтримку, пов’язану з наданням Послуг за даною угодою.

4.1.3. Своєчасно здійснювати оновлення Сервісу, при наявності технічної можливості усувати технічні збої в роботі Сервісу, що виникли з вини Виконавця.

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. Припиняти роботу Сервісу для проведення необхідних планових профілактичних і ремонтних робіт на технічних ресурсах Виконавця.

4.2.2. Переривати роботу Сервісу, якщо це, зокрема, зумовлено неможливістю використання інформаційно-транспортних каналів, які не є власними ресурсами Виконавця, або дією та/ або бездіяльністю третіх осіб, якщо це безпосередньо впливає на роботу Сервісу, в т. ч.                 при виникненні аварійної ситуації.

4.2.3. Вносити зміни і доповнення до умов цього Договору на сайті школи “Ранок”, як з повідомленням користувачів, так і без нього.

4.2.4. Оновлювати зміст, функціональні можливості та призначений для користувача інтерфейс Сервісу в будь-який час на свій власний розсуд.

  1. Права й обов’язки Користувача

5.1. Користувач зобов’язаний:

5.1.1. Своєчасно сплачувати за шкільне харчування дитини, користуючись Сервісом на сайті школи “Ранок”.

5.1.2. Не передавати третім особам логіни і паролі, що використовуються для доступу в особистий кабінет на сайті школи “Ранок”, забезпечувати їх конфіденційність.

5.1.3. Приймати нові умови цього Договору приєднання, які є дійсними з моменту опублікування на сайті школи “Ранок”. У разі якщо Користувач не приймає нові умови, Договір припиняє свою дію.

5.1.4. Забезпечувати доступ до мережі Інтернет за свій рахунок самостійно.

5.2. Користувач має право:

5.2.1. Оформити відмову від шкільного харчування на певну дату в разі відсутності дитини на заняттях.

5.2.2. Здійснювати дії, пов’язані з функціонуванням Сервісу, відповідно до його призначення, а саме: використовувати функціонал Сервісу для сплати за щоденне шкільне харчування.

5.2.3. Звертатися до Виконавця з метою усунення технічних збоїв в роботі Сервісу.

  1. Правила користування Сервісом

6.1. Реєстрація на сайті школи “Ранок” здійснюється Користувачем самостійно шляхом введення своїх Облікових даних. Елементами, що ідентифікують Користувача в сервісі,              є адреса електронної пошти, номер телефону і пароль, вказані при реєстрації на сайті школи (облікові дані).

6.2. Користувач несе повну відповідальність за дії та/ або бездіяльність, що призвели до розголошення, втрати, крадіжки і т.п. його облікових даних та іншої інформації, ідентифікуючої Користувача, а також за будь-які дії та/ або бездіяльність третіх осіб, що використовують облікові дані Користувача.

6.3. Виконавець не несе відповідальності за вищевказані дії Користувача та/ або третіх осіб, що використовують його облікові дані.

6.4. При використанні Сервісу забороняються будь-які дії, спрямовані на отримання несанкціонованого доступу до ресурсів сервера Виконавця, облікових та даних інших користувачів, а також будь-яким іншим даними, доступних через мережу Інтернет.

6.5. Користувач зобов’язується дотримуватися авторських прав під час використання Сервісу.

  1. Відповідальність Сторін

7.1. Виконавець несе відповідальність за організацію шкільного харчування, сплаченого своєчасно  Користувачем на сайті школи “Ранок”.

7.2. Виконавець не несе відповідальність за те, що замовлення та сплата за шкільне харчування на сайті школи “Ранок” не були здійснені Користувачем своєчасно.

7.3. Виконавець не несе будь-якої відповідальності перед Користувачем і не відшкодовує Користувачу будь-які збитки, у т.ч. понесені Користувачем та/ або третіми особами через розголошення, втрати Користувачем або крадіжки у Користувача облікових даних.

7.4. Користувач несе відповідальність за своєчасне замовлення та сплату шкільного харчування на сайті школи “Ранок”.

7.5. Користувач несе відповідальність за будь-які неправомірні дії та/ або бездіяльність Користувача та/ або осіб, які використовують його облікові дані, що призвели до заподіяння будь-якої шкоди Виконавцю.

7.6. Виконавець несе відповідальність перед Користувачем тільки в межах сплачених позицій шкільного меню. Виконавець не несе перед Користувачем фінансової відповідальності та не повертає Користувачеві сплачені за даною угодою грошові кошти, якщо відмову від шкільного харчування було оформлено пізніше ніж за день до відсутності дитини.

  1. Розірвання Договору

8.1. Договір може бути розірваний за згодою Сторін у будь-який час.

  1. Прикінцеві положення

9.1. Користувач розуміє, що цей Договір є договором приєднання, у зв’язку з чим:

Договір укладається лише шляхом приєднання до нього Користувача в цілому, без обговорення, доповнення, зміни або виключення будь-якого з його умов;

Користувач, який висловив намір укласти Договір, не може запропонувати свої умови договору;

у разі незгоди зі змістом Договору в цілому або окремими його умовами Користувач має право відмовитися від його укладення.

9.2. Користувач погоджується з тим, що цей Договір приєднання регулює виключно замовлення і сплату за шкільне харчування.