Як покращити дикцію?

Вправи для покращення дикції.
Під дикцією розуміється чітка і зрозуміла вимова всіх звуків. Це досягається шляхом правильної артикуляції кожного звуку, і перш за все вмінню в процесі розмови вільно і досить широко відкривати рот. При погано відкритому роті звуки вимовляються ніби крізь зуби. Для розвитку рухливості м’язів нижньої щелепи та вміння досить широко відкривати рот в процесі розмови, використовуються спеціальні вправи.
Вправи для збільшення рухливості нижньої щелепи.
1) Опустіть нижню щелепу так, щоб відстань між зубами була рівна ширині двох пальців.
2) На одному видосі беззвучно і протяжно вимовляйте голосні звуки.
ааааааааааааааа
яяяяяяяяяяяяяяя(відстань між зубами рівна ширині двох пальців);
ооооооооооооооо
єєєєєєєєєєєєєєє(відстань між зубами рівна ширині одного пальця);
ііііііііііііііі(рот злегка напіввідкритий);
3) Вимовте ці ж звуки, але голосно.
4) На одному видосі протяжно вимовте кілька голосних звуків. Слідкуйте за тим, щоб при вимові був достатньо відкритий рот.
5) Вимовляйте скоромовки, в яких є багато голосних звуків.
Вправи для підвищення рухливості губ.
При млявості і недостатній рухливості губ страждає чіткість і зрозумілість вимови багатьох голосних і приголосних звуків. Наприклад, для вимовляння 29звуків у, ю потрібно витягнути губи вперед трубочкою, для звуків о, е округлити губи, а для звуків с, з розтягнути губи в усмішці. Для тренування губ корисно виконувати такі вправи:
1) Розтягніть губи в усмішці без оголення зубів.
2) Розтягніть губи в усмішці з оголенням зубів при закритому роті.
3) Щільно зімкніть губи і витягніть їх вперед так, як при свисті.
4) Витягніть губи вперед у формі трубочки.
5) Поперемінно чергуйте витягування губ в трубочку із розтягуванням їх в усмішці.
6) Підніміть верхню губу, оголивши верхні зуби, потім опустіть нижню губу, оголивши нижні зуби.
7) Протяжно промовте голосні звуки (спочатку без голосу, але з підкресленою артикуляцією, потім з голосом):
іііііі (губи розтягнуті в посмішці);
оооооо (губи овалом);
уууууу (губи трубочкою).
8. Вимовте приголосні звуки (спочатку беззвучно, потім з голосом):
сссссс, зззззз (губи розтягнуті в посмішці);
шшшшшш, жжжжжж (губи витягнуті вперед овалом).
9) Разом і протяжно скажіть кілька звуків на одному видиху:
ііііуууу (губи спочатку розтягнуті, потім приймають форму трубочки);
ууууіііі (губи з форми трубочки переходять у форму посмішки);
оооуууіііі (округлені, трубочка, усмішка);
ааааііііууууииии;
ссссссшшшшш (при вимові звуку с губи розтягнуті, при ш – витягнуті вперед);
ззззззжжжжж (при вимові з губи розтягнуті, при вимові ж – витягнуті вперед).
10) При щільно зімкнутих губах імітуйте вибух при вимові звуків п, б (баба, бублик, крупа, барабан, палиця).
11) Читайте в голос скоромовки та стежте при цьому за положенням губ.
Вправи для розвитку м’язів язика.
Язик бере активну участь в утворенні більшості звуків мови. Від його роботи багато в чому залежить виразність мови. Особливі труднощі виникають при вимові слів зі збігом приголосних, коли необхідно швидко перемикнути рух язика з одного положення на інше. Для зміцнення м’язів язика, поліпшення його рухливості чітко відпрацюйте наступні рухи.
1) Висуньте язик назовні і зробіть ним рухи вліво, вправо, вгору, вниз.
2) Висуньте назовні язик та зробіть кругові рухи зліва направо, потім навпаки – справа наліво.
3) При відкритому роті і злегка висунутому язику зробіть його широким, вузьким, чашечкою (кінчик і бічні краї злегка підведені).
4) Злегка піднесеним напруженим кінчиком язика “почистіть” верхні зуби з зовнішньої і внутрішньої сторони, в напрямі від внутрішньої сторони зубів до зовнішньої і навпаки.
Контроль за правильністю виконання рухів здійснюйте за допомогою дзеркала. Слідкуйте, щоб всі рухи язиком виконувалися легко і вільно, без особливого напруження.
Словниковий запас.
Великий запас слів – це одна з умов гарної дикції. Намагайтеся зробити вашу розмову більш різноманітною, не вживайте завчені та шаблонні фрази і тоді ваш виступ складе потрібне враження на аудиторію та запам’ятається вашим слухачам надовго. Найбільшим ворогом вашої дикції є слова паразити. Слова “ну”, “значить”, “так би мовити” для того, хто їх вживає можуть бути непомітними. На жаль, зі слухачами ситуація зовсім інша: вже за кілька хвилин промови аудиторія помічає всі слова-паразити, які починають відвертати увагу слухачів від самої суті виступу. Щоб позбутися слів-паразитів візьміть собі за звичку зосереджувати увагу на тому, що ви говорите.